Bearbetning av aluminium
Utrustning

Vi använder oss bland annat av fyra stycken 4-axliga fleroperationsmaskiner.

  • Brother S2-A
  • FANUC Robodrill Alpha DIA5
  • HAAS VF 4ss
  • Brother Speedio S1000X1 med FANUC Robot M10iD
Våra certifikat